BANERESERVATION.dk tilbyder kundetilpassede bane- resevations- og booking-systemer. Reservation sker via Internettet eller via touch-screen terminal til klubhuset.

Systemet er baseret på kendte og gennemprøve it-teknologier og er udviklet i samarbejde med tennisklubber og aktive tennis-spillere. Udover selve banereservationssystemet tilbydes komplette internetbaserede hjemmeside- og administrative løsninger.
Alle systemerne kan vedligeholdes on-line af almindelige it-brugere uden særligt kendskab til hjemmesider.

Hjemmesiden kan bl.a. vedligeholdes on-line af flere brugere, f.eks. klubbens bestyrelse og trænere, og opdateres automatisk efter forudvalgte principper.

Hjemmeside-systemet indeholder desuden funktioner som automatiske arrangementskalender, nyhedsbreve, email-grupper o.m.a.

Yderlige information...
  email: info@banereservation.dk · Mob.: +45 51 557 797